ontwerpvisie

ONTWERPVISIE
Vervangende nieuwbouw van de eerste en tweede generatie vakantiewoningen is veel aan de orde in het duingebied tussen Nes en Buren, aan de Kievitsweg bij Nes en onder de bosrand aan de Fenneweg bij Hollum.
De laatste jaren worden vakantiehuisjes meer en meer vervangen door kolossale villa’s, waarbij het oorspronkelijke karakter van het gebied verloren dreigt te gaan. Een ontwikkeling die menigeen met lede ogen aanziet.
Uiteraard kan men niet verlangen dat er nieuwbouw wordt gepleegd zoals men dat vroeger deed. De eisen van de tijd zijn veranderd en bovendien bouw je voor een periode van zo’n 50 jaar vooruit. Met andere woorden het ontwerp moet ‘toekomstbestendig’ zijn.
In dit perspectief heb ik een ontwerpconcept ontwikkeld waarbij enerzijds aan alle eisen van de tijd kan worden voldaan – inclusief alle denkbare luxe voorzieningen – en anderzijds de verschijningsvorm toch bescheiden van formaat is en goed passend in het oorspronkelijke karakter van het gebied.
Deze visie zou ik graag wat meer in de praktijk willen brengen!

Zie ter voorbeeld van dit ontwerpconcept het voorontwerp voor een grote 10 tot 12-persoons vakantiewoning met de meest denkbare luxueuze voorzieningen tot zelfs een binnenzwembad aan toe  (is maar ter illustratie hé, zover hoeft het natuurlijk niet te gaan).     Het formaat en de verschijningsvorm van de vakantiewoning zijn desalniettemin toch goed passend in het oorspronkelijke omgevingsbeeld.

N.B.
Niet enkel op het getoonde plan op zichzelf, maar op het ontwerpconcept als beginsel rust auteursrecht.

© ameland-architect.nl

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT
Op het hier getoonde ontwerpconcept is auteursrecht van toepassing, overeenkomstig:
– de Nederlandse Auteurswet
– de DNR 2011, hoofdstuk 11
Dit auteursrecht heeft niet slechts betrekking op de verschijningsvorm en indeling van het plan, maar met name op het originele en unieke basisconcept van het ontwerp.
Dit basisconcept betreft het volgende:
Een qua afmetingen maximaal souterrain – geheel of gedeeltelijk ondergronds – met aansluitend een geheel of gedeeltelijk beneden maaiveld gelegen buitenruimte. Dit in combinatie met een bovenbouw van beperkte omvang.
Hiermee wordt bewerkstelligd dat:
1.  de verschijningsvorm van de vakantiewoning – ondanks een groot programma – qua maat toch goed in het oorspronkelijke omgevingsbeeld zal passen.
2.  het souterrain niet een gesloten bunkerachtig karakter krijgt, ook niet als het wordt toegepast in een relatief vlak terrein.
Met name de beneden maaiveld gelegen buitenruimte is een origineel en uniek (de wereld is groot, maar in ieder geval voor wat betreft Ameland) aspect van het ontwerpconcept waarop auteursrecht rust, ook als dit basisconcept in een andere verschijningsvorm en/of met andere afmetingen zou worden uitgewerkt, ongeacht voor welke locatie.

© auteursrecht is voorbehouden aan ing. Frans Kooiker, AmelandArchitect

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende ontwerper mag niemand het ontwerpconcept verspreiden of kopiëren, er gebruik van maken als basis voor verdere uitwerking en/of gebruiken om er mee te bouwen.
www.ameland-architect.nl

Nes Ameland, 19 juli 2017

error: Content is protected !!